میکاپ آرتیست کیست؟
نویسنده مقاله ادمین
زمان مطالعه مقاله 1 دقیقه
تاریخ انتشار 31 تیر 1401
فهرست مطالب مشاهده کنید
میکاپ آرتیست، هنرمند آرایشگری است که کار گریم و آرایش بانوان را انجام می دهد. یک میکاپ آرتیست واقعی، هنرمندانه با مواد آرایشی کار می کند و سعی میکند بعد از شناخت صورت افراد، زیبایی های درونی هر چهره را شناسایی کند. او می داند که هر چهره آرایش خاص و منحصر به خود را می طلبد. چنین فردی با معجزه ی رنگ ها آشناست. قرینه سازی را می داند. به تاثیر هارمونی رنگ ها و سازگاری آن با پوست صورت به خوبی آگاه است. میکاپ آرتیست ها امروزه طرفداران بسیاری دارند. بسیاری از عروس خانم ها در روز جشن عروسی شان به دنبال تغییرات فاحش نمی روند. آن ها می خواهند چهره ی طبیعی شان را زیباتر نمایش دهند. برای همین کار میکاپ آرتیست مهم و اثر گذار تلقی می شود.
یــک نظــر جدیــد ثبــت کنیــد از طریق فرم زیر دیدگاه را یادداشت کنید
نظــرات و دیــدگاه هــای کاربــران بررسی دقیق و منظم برای مطالعه مقاله